Simone Vandeberg

Produkteier, Norsk helsenett

Simone Vandeberg er produkteier for Tillitsrammeverk i Norsk helsenett, og har ekspertkompetanse på digital identitet. Simone har tidligere ledet utviklings- og innføringsarbeidet for tjenesten HelseID, og leder i dag utviklingen av et tillitsrammeverk for deling av helseopplysninger. Tillitsrammeverket skal sørge for at helseopplysninger kan deles maskinelt innenfor gjeldende regelverk, ved å ivareta krav til personvern, sikkerhet og samhandlingsevne. Sammen med sektoren definerer Simone og hennes team spilleregler for organisatorisk, semantisk og teknisk samhandling, slik at partene som er involvert i delingen kan etablere og opprettholde tillit til hverandre.