Siri Larønningen

Spesialrådgiver, Kreftregisteret

Siri Larønningen begynte som medisinsk koder i Kreftregisteret i 2004, har jobbet med datautlevering og vært leder for Registerseksjonen.

Hun har også vært leder for data inn-enheten i Kreftregisteret, hvor hovedfokus er å bidra til at Kreftregisteret får informasjon fra alle relevante kilder på mest mulig hensiktsmessig måte.

I 2019 overtok Kreftregisteret ansvaret for sekretariatet for sammenslutningen av de nordiske kreftregistrene – NORDCAN. Siri har en sentral rolle i dette arbeidet.