Siw Helene Myhrer

Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Siw H. Myhrer jobber i Helsedirektoratet som seniorrådgiver og er prosjektleder for spredning av digital hjemmeoppfølging. Hun har arbeidet i Nasjonalt Velferdssteknologiprogram med ansvar for digital hjemmeoppfølging siden 2017.

Siw er utdannet sykepleier, med videreutdanning innen aldring og eldreomsorg, psykisk helsearbeid og ledelse. Hun har lang erfaring som sykepleier og leder særlig fra primærhelsetjenesten, både kommunalt og privat, og fra sykehus.