Stein Kaasa

prosjektleder og avdelingsleder, OUS

Stein Kaasa er avdelingsleder ved avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, kreftforsker og ekspert innen palliativ behandling. Kaasa ble uteksaminert som lege i 1980 og oppnådde spesialisering innen onkologi i 1989. Han jobbet ved Radiumhospitalet og ble landets første professor innen palliativ medisin i 1993 ved dagens Institutt for kreftforskning og molekylær biologi ved NTNU. I tillegg til dette hadde han en rolle som seksjonslege ved Seksjon lindrende behandling, Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim. I 2009 ble han leder for European Palliative Care Research Centre ved St. Olavs hospital, hvor han hadde rundt 50-55 ansatte. I 2010 ble han utnevnt som sjef for Klinikk for kreft- og hudsykdommer ved St. Olavs hospital i Trondheim. Kaasa har også markert seg som en ivrig idrettsutøver, med deltakelse i flere Marcialonga- og Birkebeinerrennet.