Steinar Bakk

ambulansearbeider, St. Olavs hospital

Steinar Bakk er IKT koordinator og ambulansearbeider ved St. Olavs hospital.