Stine Eie Nilsen

Systemforvalter, CGM

Stine Eie Nilsen er systemforvalter for CGM Journal (journalsystemet til helsestasjon og skolehelsetjenesten, i Helseetaten, Oslo kommune). Hun har vært prosjektmedarbeider i DigiUngdomsprosjektet i Oslo kommune. Stine har bakgrunn som skolefysioterapeut. Hun er opptatt av å nå ut til ungdommen og tilgjengeliggjøre helsetjenester digitalt også for de under 16 år, og hun håper at de gjennom digitalisering kan klare å nå ut til enda flere ungdommer som trenger litt støtte i livet. Den siste tiden har Stine vært mye ute på skolene i Oslo og pilotert DigiUngdom.