Thomas Mandelid

Senior kommunikasjonsrådgiver, Norsk Helsenett SF
Moderator
Thomas Mandelid er senior kommunikasjonsrådgiver i Norsk Helsenett SF.