Thorleif Jansen

teamleder, Helseplattformen

Thorleif Jansen jobber som teamleder i Helseplattformen, og har ansvar for utvikling og innføring av fastlegeløsningen.

Thorleif er lege og spesialist i allmennmedisin med mange års erfaring som fastlege. I de senere årene har han jobbet med innovasjonsprosjekter og startup-bedrifter, blant annet med utvikling av digitale helsetjenester.