Tone Varslot Stave

avdelingsleder, Innovasjon Norge

Tone Varslot Stave er avdelingsleder for vekst og internasjonalisering, Innovasjon Norge. Hun jobber med vekst- og eksportbedrifter som ønsker lån, internasjonaliseringsrådgivning, klyngestøtte og EU-finansiering. Tone har jobbet i Innovasjon Norge fra 2016, og hadde tidligere fagansvaret for EU.

Hun har tidligere jobbet som konsulent og prosjektleder i DNV, som seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet og som nasjonal ekspert i EU Kommisjonen. Tone er utdannet siviløkonom og har i tillegg en Master of Science in Management og en Bachelorgrad i musikk.