Tonje Myrvold

prosjektleder, Fredrikstad kommune

Tonje Myrvold er ansatt i Fredrikstad kommune. Hun er prosjektleder for digital hjemmeoppfølging og er nettverkskoordinator for innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, Viken, i KS kommunenettverk.