Tonje Reier-Nilsen

Idrettens Helsesenter

Tonje Reier-Nilsen er barnelege, allergolog og idrettslege, og har en doktorgrad fra 2019.

Hun har jobbet som overlege på Barneavdeling for allergi og lungesykdommer på Rikshospitalet fra 2011 – 2022, og har hatt fagansvar for astma der de senere årene. Hun har siden 2018 også jobbet på Olympiatoppen og har siden 2022 også et engasjement på Idrettens helsesenter. På disse arbeidsplassene har hun ansvar for utredning og behandling av utøvere med luftveisproblematikk.

Tonje er engasjert i forskning og utvikling, og er med i flere prosjekter knyttet til ORAACLE gruppen på Oslo Universitetssykehus og OSTRC på Norges Idrettshøyskole. Hun har hatt en sentral rolle i en IOC gruppe som har utviklet oppdatert konsensus vedørende utøvere med luftveisproblematikk. Disse konsensusrapportene ble publisert i British Journal of Sports Medicine i 2022 og 2023, og har bidratt til endret nasjonal konsensus på området. Hun sitter også i styret i Norges Astma- og Allergiforbund.

Tonje brenner for folkehelse, folkeopplysning, kloke valg og belastningsskader i luftveiene og long covid – to sider av samme sak? –  som begge har fått urettferdig utredning og oppfølging frem til nå.

Kom, hør og lær!