Tor Sætrang

Nettverkskoordinator, Hamar kommune

Tor Sætrang er nettverkskoordinator VFT og DHO Innlandet, Hamar kommune. Han er seriegründer og teknolog. Torhar et brennende engasjement for å ta i bruk teknologi på områder som berører menneskers livskvalitet. Han har hatt ulike roller i både næringsliv og offentlig sektor, og har arbeidet dedikert med digitalisering innenfor helse- og omsorgsfeltet siden 2006. Hovedfokus har hele tiden vært på hjemmet som base for et godt liv gjennom alle livets faser. Hvordan tilrettelegge boligen for gode liv i faser en er avhengig av tjenester utenifra?

Tor sitter i fag- og prioriteringsutvalget i KS og styringsgruppa for det nasjonale programmet for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.