Torbjørn Aamodt

Administrerende direktør, Sensio

Torbjørn Aamodt er administrerende direktør i Sensio, Nordens ledende leverandør av velferdsteknologi.

Han er en pådriver for en digital transformasjon i eldreomsorgen, slik at det blir mer tid til omsorg for beboere og pasienter, og bedre arbeidsforhold for helsepersonell. Samfunnet står overfor store utfordringer med en aldrende befolkning med stadig høyere grad av demens, kombinert med for få helsearbeidere. Dette må løses i fellesskap av aktører som helseledere, helsepersonell, myndigheter og leverandører.

Torbjørn Aamodt har tidligere jobbet i ledende stillinger i Schibsted-konsernet, Telia, Get og Accenture.