Torbjørn Henriksen

Overlege, Solfjellshøgda helsehus

Torbjørn Henriksen er etatsoverlege for helsehusene i Oslo, og overlege ved Solfjellshøgda helsehus. Torbjørn kjenner godt til utfordringene med god nok informasjonsflyt på tvers av forvaltningsnivåene, da helsehusene i Oslo mottar nesten 75 % av pasientene direkte fra sykehus.