Torkel Thune

avdelingssjef, Oslo Universitetssykehus

Torkel Thune er avdelingsleder i Teknologi og innovasjonsklinikken på Oslo universitetssykehus HF. Han har ansvaret for teknologi (utstyr og IKT) for alle byggeprogrammene som inngår i Nye OUS og for teknologisk arkitektur i hele OUS. Hans team har bygget opp kompetanse på tjenestedesign for å sikre effektivitet i de nye byggene og danne grunnlag for gode anskaffelser av teknologi fremover. Torkel er utdannet ved Sjøkrigsskolen, Universitetet i Oslo og Norges handelshøyskole. Han har erfaring som leder av teknologi- og sikkerhetsfunksjoner nasjonalt og internasjonalt og har vært prosjektleder for flere større IKT-prosjekter.

Innen teknologifeltet har Torkel og hans team det siste året hatt spesiell fokus på innføring av mobile arbeidsflater, mobil innendørsdekning basert på 5G og etablering av lokaliserings- og sporingsteknologi på OUS. Ved siden av dette har teamet gjennomført den første produksjonssettingen av de seks byggeprogrammene på OUS.