Undine Knarvik

Ph.d.-stipendiat, sosialantropologi

Undine Knarvik, (ph.d.-stipendiat, hovedfag sosialantropologi), har lang erfaring som seniorrådgiver fra e-helsefeltet nasjonalt og internasjonalt. Ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har Undine ledet flere internasjonale og europeiske prosjekter med søkelys på utprøving av digitale tjenester. Hun har bidratt til økt kunnskap om telemedisin og e-helse gjennom deltakelse i forskningsprosjekter innen medisinsk avstandsoppfølging og velferdsteknologi. I sin ph.d. utforsker Undine hvilken betydning og rolle velferdsteknologi kan ha for barn og unge med funksjonsnedsettelser i overgangsfasen fra barn til ungdom når det gjelder deres selvstendighet og sosiale deltakelse. Det er videre et mål å utforske tjenesteyteres, fagpersoners og familiers erfaringer og perspektiver om bruk og organisering av velferdsteknologi til målgruppen.