Archives

Sintef

Bærekraftige helsetjenester ved hjelp av digital støtte. Helsetjenestene møter økende krav om bærekraft: Vi må klare å yte mer uten mer ressurser. Det blir flere eldre, men ikke flere helsearbeidere. Helsetjenestene skal i større grad ytes der pasienten er; gjerne hjemme i sin egen stue, og pasienten forventer å være en aktiv og informert part […]

Vingmed

Om Vingmed Vingmed leverer avansert medisinteknisk utstyr og forbruksmateriell til norske sykehus. Sammen med våre søsterselskap i Sverige,  Danmark og Finland er Vingmed-gruppen en av Nordens største distributører innen kardiologi, radiologi, endoskopi, intensiv, kirurgi, dialyse og e-helse. Vingmed AS har i over 50 år forsynt norsk helsevesen med konkurransekraftige produkter av høy kvalitet. Vi følger […]

Visiba Care

Visiba Care er en effektiv og intuitiv helseplattform for digital pasientkommunikasjon. Plattformen utvikles med virksomheters eget varemerke og unike helsetilbud. Eksempelvis kan en kommune sette opp en plattform med tilgang til alle sine helsetjenester samlet på et sted. Enklere blir det ikke, og fordelene er mange. Siden selskapet ble stiftet i 2014 har Visiba hjulpet regioner, […]

Medanets

Medanets revolusjonerer helsevesenet med den beste mobilappen. Appen er utviklet sammen med helsepersonell, og muliggjør sikker og effektiv arbeidsflyt, støtter beslutningstaking og gir mer tid til kjerneoppgaver. Medanets-appen integreres to-veis med elektroniske pasientjournal-systemer og utfyller deres funksjoner. Appen brukes på flere enn 80 sykehus og primærhelsetjenesteenheter i Europa. Homepage: https://medanets.com/no/