Archives

Accenture

Accenture har lang erfaring med å utvikle og levere trygge, nyskapende og effektive helseløsninger til kunder, helsepersonell og innbyggere i Norge. Gjennom våre prosjekter er vi en sentral bidragsyter i Norges digitale helsereise. Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi og rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale […]

Tellu

Tellu er en teknologibedrift som utvikler og leverer velferdsteknologi som gir bedre oppfølging av pasientene, og letter arbeidsdagen for helsearbeiderne. Vi bidrar til bedre utnyttelse av ressursene slik at ansatte i hjemmetjenesten, på institusjoner, sykehus og sykehjem kan bruke fagkompetansen der den gjør størst nytte. Teknologien frigjør tid til de mest meningsfulle oppgavene, som bare […]

Sykehuspartner

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehussektoren. Virksomheten leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner er et helseforetak som eies av Helse Sør-Øst. Sykehuspartner drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for spesialisthelsetjenesten i regionen. Dette innebærer både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for over […]

DeepInsight

Deepinsight har som oppdrag å styrke helsepersonell med intelligente, datadrevne produkter som forbedrer pasientbehandling. Vi fokuserer på å skape verdi og ny innsikt fra helsedata gjennom å bruke kunstig intelligens og statistiske analyser. Vårt selskap er bygget på fundament av data og et varmt og inkluderende miljø, hvor nerder kan trives og utfolde seg. I […]

DIPS

DIPS er Norges ledende leverandør av e-helse. Vi utvikler helseteknologi og skaper digitale arbeidsflater for virkelighetens helter i norske sykehus og kommuner. Sammen skaper vi digitale verktøy for over 150 000 helsefaglige ansatte. Våre løsninger er navet for helsepersonell på sykehus i en travel hverdag. Løsningene ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling i […]