Archives

ServiceNow

Helseindustrien vil fortsette å søke måter å forbedre pasientbehandlingen på, samtidig som de gjør alt for å redusere kostnadene. Hele økosystemet erkjenner at pasientopplevelsen er avgjørende for å oppnå bedre resultater. Som bransje er det allment akseptert at det er en direkte sammenheng mellom tilfredshet og lønnsomhet i helsesystemet. Det distribuerte og komplekse økosystemet har […]

Evondos

Evondos er verdensledende leverandøren av elektronisk medisineringsstøtte. Evondos’ unike tjeneste bidrar til økt kvalitet og kostnadsbesparelser for kommunen og hjemmetjenesten. Tjenesten gjør det mulig for mennesker som trenger hjelp til medisinhåndtering, å få riktig medisin til riktig tid og i riktig dose. Dette forbedrer pasientsikkerhet og støtter et selvstendig liv i eget hjem. Tjenesten er […]