Archives

BearingPoint

BearingPoint er et uavhengig internasjonalt IT- og rådgivningsselskap med europeiske røtter og global rekkevidde med i underkant av 5 000 ansatte. I Norge er vi 120 ansatte som jobber med rådgivning innen data og analyse, strategi- og teknologirådgivning, og vi bistår med rådgivning innen oppkjøp og selskapsetableringer. Vi arbeider innen mange industrier, men har vår […]

ServiceNow

Helseindustrien vil fortsette å søke måter å forbedre pasientbehandlingen på, samtidig som de gjør alt for å redusere kostnadene. Hele økosystemet erkjenner at pasientopplevelsen er avgjørende for å oppnå bedre resultater. Som bransje er det allment akseptert at det er en direkte sammenheng mellom tilfredshet og lønnsomhet i helsesystemet. Det distribuerte og komplekse økosystemet har […]

Visma

Visma forstår norske forhold. Våre løsninger er bygd på erfaring og er nøye tilpasset det komplekse offentlige regelverket. Derfor brukes våre løsninger av større virksomheter med strenge krav og komplekse behov. Vi er nå godt i gang med å utvikle en helt ny EPJ-løsning for kommunal sektor. Løsningen heter Visma Flyt Helse og vil på […]

Evondos

Evondos er verdensledende leverandøren av elektronisk medisineringsstøtte. Evondos’ unike tjeneste bidrar til økt kvalitet og kostnadsbesparelser for kommunen og hjemmetjenesten. Tjenesten gjør det mulig for mennesker som trenger hjelp til medisinhåndtering, å få riktig medisin til riktig tid og i riktig dose. Dette forbedrer pasientsikkerhet og støtter et selvstendig liv i eget hjem. Tjenesten er […]

Healthcare Denmark

Healthcare Denmark is a non-profit public-private partnership. As Denmark’s national branding organisation on healthcare and life science, we are the gateway for international stakeholders to Danish healthcare expertise and innovation. We offer an exclusive opportunity to experience Danish healthcare solutions by uniting national and international stakeholders. If you want to explore the international gateway to […]