Buypass

BuyPass

Helsesektoren forvalter den mest sensitive informasjonen om våre borgere, nemlig helseopplysninger. For å sikre rask og effektiv flyt av denne informasjonen søker sektoren etter brukervennlige ID- og autentiseringsløsninger som ivaretar integriteten til opplysningene. Dette er i hjertet av hva Buypass utvikler.

Møt oss på EHiN for å lære mer hvordan man løser kinderegget;

  • passordfri tilgang på både mobile flater og PC
  • høyere sikkerhet
  • raskere tilgang

https://www.buypass.no/

Må sikkerhetsløsninger på eID nivå høyt, bety mer plunder og heft for brukerne?
Anders Alfarnes fra ROR IKT deler erfaringer fra flere av kommunene i Romsdal.

Hør foredraget 7. nov kl 9:00 i PINK-BOX (Rom 2D), eller kom innom standen vår for å høre mer.

Anders-Alfarnes

Anders Alfarnes, ROR IKT