Dhealth

Dhealth

Kunnskapsbaserte apper for stress- og smertemestring

dHealth leverer kunnskapsbaserte apper bygger på kognitiv adferdsterapi, forskning, evidens og høy grad av brukermedvirkning. Appene gir brukerne en unik innsikt, kunnskap og helsekompetanse for egenmestring innenfor stress, smerte og vektkontroll.

Appene er utviklet ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus og kan gjennom randomiserte kontrollerte studier vise til signifikante forbedringer i egenmestring og livskvalitet.

Gjennom å fokusere på stress og smerte har vi to apper som dine brukere og ansatte kan ta i bruk og få et tilrettelagt program for å mestre sine utfordringer på en bedre måte.

https://www.dhealthapp.no/