DNV Imatis

DNV Imatis

Om DNV Imatis

DNV Imatis gir ansatte i helsetjenestene bedre oversikt, kontroll og arbeidsflyt. Løsningene våre samler og integrerer informasjon fra alle avdelingene i en helseinstitusjon, og synliggjør den på en måte som er like oversiktlig som den er lettfattelig og intuitiv. Med våre løsninger kan samtlige fagområder samarbeide tettere, bedre og mer effektivt – alt fra medisinske og kliniske avdelinger til administrasjon, vedlikehold, kantine, pasienttransport og renholdstjenester.

Samlet utgjør vi en gjeng på 110 personer som brenner for å skape teknologisk innovasjon som gir menneskelige fremskritt. Vi er en sammensatt gjeng av alt fra produkteiere til systemingeniører, selgere, utviklere, applikasjonsspesialister, testere og designere: Listen er lang og mangfoldig, og gjenspeiler kunnskapen og personlighetene i vårt fantastiske team. De fleste er sentralt plassert på vårt hovedkontor i Porsgrunn, noen på avdelingskontoret i Oslo, og en liten andel på hjemmekontor både i Norge og på sentrale knutepunkter i flere land og verdensdeler.

Sammen har vi som mål å skape digitale verktøy for en bedre og enklere hverdag både for pasienter, pårørende og ansatte.

Som ledende leverandør av e-helse-løsninger med 30 års erfaring fra leveranse av komplekse løsninger, er vi stolte over å samarbeide med 80% av norske sykehus, et økende antall kommuner og flere sykehus utenfor landegrensene.

DNV Imatis er en del av DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger.

Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. DNV bistår med å håndtere utfordringene og globale endringene som kundene og verden står overfor i dag, og er en pålitelig stemme for mange av verdens mest suksessrike og fremtidsrettede selskaper.

White paper PDF: The Digital Hospital

Hjemmeside https://dnvimatis.com/no/

 

Hva synes dere er det viktigste /mest interessante som skjer i norsk helsesektor akkurat nå og i tiden fremover?

Noe av det viktigste i norsk helsesektor nå er behovet for å ta i bruk digitale verktøy for å avhjelpe bemanningskrisen. Digitalisering kan hjelpe med å øke effektiviteten, forbedre pasientomsorgen og gi helsepersonell den støtten de trenger for å takle den økende arbeidsbelastningen. Vi ser på dette som et kritisk skifte i helsevesenet som må prioriteres for å møte dagens utfordringer og forbedre fremtiden for helseomsorgen i Norge.

Hva er de største utfordringer i den digitale transformasjonen innen helse? Og hvordan kan dere bidra?

En av de største utfordringene er integreringen av nye digitale løsninger med eksisterende systemer og opprettholdelse av datasikkerhet og personvern. Vi spesialiserer oss på å tilby interoperable og sikre løsninger som kan integreres jevnt med eksisterende infrastruktur. Vi legger også vekt på å overholde strenge personvernstandarder for å beskytte pasientdata. Vårt bidrag inkluderer å tilby teknologier som letter denne overgangen, samtidig som vi ivaretar sikkerheten og personvernet.

I tillegg til å adressere integrasjonsutfordringer og datasikkerhet, er behovet for bedre samhandling mellom primær og sekundærhelsetjenesten en annen utfordring. Å sikre at pasientinformasjon kan deles sømløst og sikkert mellom aktørene er avgjørende for å gi pasientene en helhetlig og sammenhengende behandling. Vår løsning fokuserer også på å lette denne samhandlingen, slik at helsepersonell både på sykehus og i kommunen kan få tilgang til relevant pasientinformasjon i sanntid. Dette er avgjørende for å sikre at pasienten mottar kontinuerlig omsorg og støtte gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor de mottar tjenester. Vi tror på å bygge broer mellom ulike helsemiljøer for å sikre at pasientene får den best mulige omsorgen, uansett hvor de befinner seg.

Kan dere gi oss noen konkrete eksempler på innovative løsninger eller prosjekter innenfor helsesektoren som dere har vært involvert i nylig?

I samarbeid med Mastercard har vi videreutviklet vår betalingsløsning Payment Manager slik at pasienter og helseforetak nå kan oppleve en strømlinjeformet betalingsopplevelse, fra automatiserte e-fakturaer til praktiske påminnelser om egenandeler. Sammen har vi som mål å forenkle pasientreisen gjennom ankomstregistrering og betaling direkte fra smarttelefoner eller selvbetjeningskiosker. Systemet er også tilpasset for å sikre rask behandling via DNB som sykehusenes nye betalingspartner hvor betalingene vil gå direkte til sykehusets konto uten forsinkelser. Videre har vi sammen med Helse-Vest IKT utviklet en ny pasientapplikasjon for å redusere antall dobbeltturer inn til pasienten og samtidig gjør det enklere for ansatte å prioritere oppgaver. Bakgrunnen ligger i mange enerom og lange avstander som skaper utfordringer og et økt behov for effektivisering. På internasjonalt nivå er vi teknologileverandøren av de digitale løsningene til forskningsprosjektet MyPath hvor det utvikles nyskapende løsninger for å støtte digitale pasientsentrerte omsorgsløsninger for kreftpasienter. Løsningen vil systematisk tas i bruk innen kreftomsorg ved kreftsentre i Europa innen 2027.

Hvilke trender innen e-helse ser dere som spesielt lovende eller betydningsfulle i de kommende årene?

Vi ser flere trender i e-helse de kommende årene. Telemedisin er en tydelig trend, hvor pasienter kan få tilgang til helsetjenester på nettet, og helsepersonell kan gi rådgivning på avstand. Videre tror vi at utnyttelse av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring vil være avgjørende for å forutsi sykdommer, forbedre diagnose nøyaktighet og optimalisere behandlingsplaner. Endelig vil pasientenes engasjement og involvering i egen helse fortsette å være en viktig trend, og vi jobber aktivt sammen med kunder og partnere for å møte denne utviklingen. Eksempelvis både gjennom innovasjonsprosjektet MyPath for å gi kreftpasienter en stemme og sikre best mulig oppfølging, samt gjennom pasientapplikasjon som gir inneliggende pasienter enkel tilgang til relevant informasjon om egen helse knyttet til innleggelsen.

Hvorfor har dere valgt å være EHiN -partnere?

Vi er stolte av å være gullpartnere på EHiN. Som gullpartnere er vi dedikert til å støtte utviklingen av e-helse i Norge og jobbe sammen med andre aktører for å fremme digitaliseringen av helsevesenet til det beste for helsepersonell og pasienter. Vi tror på betydningen av kunnskapsdeling og nettverksbygging i en stadig skiftende bransje. EHiN gir oss en plattform der vi kan dele våre innsikter, erfaringer og innovative løsninger med et bredere publikum. Samtidig gir det oss muligheten til å lære av andre ledende aktører og være oppdatert på de nyeste trender og utfordringer innen e-helse.

Vi ser virkelig frem til å delta på EHiN-konferansen og bidra til å forme fremtiden for e-helse i Norge.

STOCKHOLM 2016-02-24
JOHAN FOLKUNGER, PHILIPS HEALTHTECH
FOTO: NILS PETTER NILSSON

Johan Folkunger, CEO, DNV Imatis