Hepro

Hepro

HEPRO og Easymeeting  står sammen på EHiN 2023

Hepro utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi til barn, ungdom og voksne – for økt mestring og livskvalitet hver dag. Vi er en av de største leverandørene av velferdsteknologi i Norge. Vi drømmer stort og yter alltid det lille ekstra for våre kunder.

Velferdsteknologi handler for oss om å skape trygghet, mestring, trivsel og gode hverdager for både tjenestemottakere og helsepersonell. Som leverandør ønsker vi sammen med våre samarbeidspartnere å utvikle og tilgjengeliggjøre gode og effektive arbeidsverktøy for helsepersonell. Dette slik at man som helsepersonell kan få frigjort tid, til nettopp – å bedrive omsorg og å ta vare på dem som trenger det mest.

Nettside: http://www.hepro.no/

 

Nattugla

er et verktøy for visuelt digitalt tilsyn – utviklet av Easymeeting. Den skaper trygghet både for helsepersonell og tjenestemottakere. Helsepersonell kan ta planlagte tilsyn – uten å gå inn på rommet til brukerne. Med et krystallklart bilde, selv om det er mørkt i rommet, kan helsepersonell våke over brukerne, uten å vekke dem. Løsningen består av smart kamera med anonymisering som har den beste tilgjengelige sikkerheten som finnes i markedet. Audioenhet med krystallklar lyd gir mulighet for toveis kommunikasjon. Nattugla gir i tillegg alarm ved definerte hendelser som eks. Fall – Ut av rom – For lenge på bad mm.

Lær mer om Nattugla på https://nattugla.no