SAS Institute

SAS

SAS er ledende innen analytics. Gjennom innovativ software og tjenester gir SAS kunder over hele verden mulighet til å omdanne data til intelligens. Vi tror nysgjerrighet er kjernen i menneskelig fremgang. Siden 1976 har SAS Institute vært med på å gi kunder over hele verden The Power to Know.

SAS Institute sin visjon er å være helsesektorens foretrukne partner for forbedring og innovasjon. Her er noen eksempler på områder hvor SAS-løsninger benyttes i dag i Norden.

  • Diagnostiske koder i pasientjournalen. Analyserer kodene i den elektroniske pasientjournalen (EPJ) og sikrer riktig, klinisk og oppdatert registrering. Utover å øke kvaliteten og pasientsikkerheten, spares tid som brukes ved manuelle revisjoner.
  • Reinnleggelser. Mange pasienter reinnlegges. Får innsikt i overordnete mønstre samt risikoen på pasientnivå. Dermed kan ressursene til forebygging prioriteres.
  • Uønskete hendelser. Pasientsikkerheten blir bedre om flere uønskete hendelser avdekkes og unngås. Bruker metoden «trigger analytics» som automatisk identifiserer indikasjoner på at en uønsket hendelse har oppstått.
  • Sykehuservervede infeksjoner. Monitorer sykehusinfeksjoner slik at kliniske avdelinger får et bedre grunnlag for proaktivt å kunne redusere omfanget.
  • Medisin-monitorering. Identifiserer eventuelle uhensiktsmessigheter i medisineringen tidlig slik at endringer kan iverksettes. Utgangspunktet er analyse av data fra den elektroniske pasientjournalen.
  • Tilgang til pasientdata. Identifiserer all potensiell uautorisert adgang til den elektroniske pasientjournalen. På den måten kan sykehuset sikre seg at de ikke bryter lovgivningen.

https://www.sas.com/no_no/home.html