Sensio

Sensio

Sensio er markedsledende i Norden innen velferdsteknologi og løser dagens og morgendagens omsorgsutfordringer til beste for både beboere, pasienter, helsepersonell og samfunnet. Vi leverer sensorer, systemer og plattformer som radikalt forbedrer kvaliteten og effektiviteten i eldreomsorgen, blant annet gjennom forhindring av fall, digitalt tilsyn, varslingsløsninger og mobile trygghetsalarmer.

I Sensio har vi 150 ansatte med et brennende engasjement for å skape og implementere bærekraftige produkter og tjenester som forenkler hverdagen til helsepersonell, slik at det blir #MerTidTilOmsorg for beboere og pasienter. Sensio ble startet i 2009 og har i dag flere hundre kunder i Norge, Sverige, Danmark, UK, Frankrike og Island.

Det er en rekke årsaker til hvorfor Sensio er kundenes foretrukne leverandør av velferdsteknologi – les mer her: www.sensio.io.