ServiceNow

ServiceNow new

Helseindustrien vil fortsette å søke måter å forbedre pasientbehandlingen på, samtidig som de gjør alt for å redusere kostnadene. Hele økosystemet erkjenner at pasientopplevelsen er avgjørende for å oppnå bedre resultater. Som bransje er det allment akseptert at det er en direkte sammenheng mellom tilfredshet og lønnsomhet i helsesystemet.

Det distribuerte og komplekse økosystemet har skapt utfordringer som teknologi har potensialet til å påvirke. Her spiller ServiceNow en stor rolle hos mange helseregioner og sykehus som en markedsledende platform for å drive digitalisering. Med vår HL7 FHIR-baserte industrimodell kan klinikere og helsepersonell drive smidig innovasjon raskt med low-code utvikling. Som et eksempel satte Skottland opp en vaksinasjonsprosess for hele sin befolkning på kun seks uker.

Se også hvordan vi skal effektivisere og optimalisere planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus i Norge: https://vimeo.com/678247892/e06bfa785d

 

https://www.servicenow.com/solutions/industry/healthcare/providers.html