Sonitor

Sonitor

Sonitor er et norsk selskap med hovedkontor på Lysaker. I mer enn 25 år har vi ledet utviklingen og kommersialiserte ultralydbaserte sanntidslokaliseringssystem (RTLS) innendørs for helsetjenester, langtidspleiefasiliteter, klinikker og andre markedssegmenter over hele verden.

Våre løsninger blir sømløst integrert med programvaren til våre samarbeidspartnere, som er spesialisert for sykehjem, sykehus og andre institusjoner. Dette inkluderer pasientjournalsystemer, pasientvarslingssystemer og lignende.

Våre løsninger er bygget på vår unike og innovative ultralydteknologi, samt BLE (Bluetooth Low Energy) teknologi. Teknologien bidrar til å forbedre helsevesenet ved å øke både pasient- og personalets sikkerhet og tilfredshet. Samtidig øker de driftseffektiviteten, reduserer kostnadene og forbedrer arbeidsflyten i ulike arbeidsmiljøer innen helsesektoren.

Med dette effektiviseres arbeidsprosessen og frigjør ansattes tid som tidligere ble brukt på oppgaver som ikke direkte involverer pasientomsorgen. Den frigjorte tiden kan nå benyttes til å gi økt oppmerksomhet og omsorg
til pasientene.

Bruksområder våre løsninger blir brukt:

 • Pasient / alarmvarsling
 • Objekt / utstyrs sporing
 • Personal- og pasientsikkerhet
 • Arbeid / pasientflyt
 • Infeksjonskontroll
 • Miljøovervåking
 • Innendørs posisjonering / navigering

Felles for alle våre løsninger er:

 • Presis, rimelig og robust.
 • Svært skalerbar og modulær.
 • Enkel å installere og kostnadseffektiv med minimalt vedlikeholdsbehov.
 • Tilgjengelig for eksternt støttepersonell

https://www.sonitor.com/