Sykehuspartner

Sykehuspartner

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehussektoren. Virksomheten leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner er et helseforetak som eies av Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for spesialisthelsetjenesten i regionen. Dette innebærer både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for over 81 000 brukere.

Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, leverer Sykehuspartner fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell kan konsentrere seg om hovedoppgaven – pasientbehandling.

 

https://sykehuspartner.no/