Tellu

Tellu

Tellu er en teknologibedrift som utvikler og leverer velferdsteknologi som gir bedre oppfølging av pasientene, og letter arbeidsdagen for helsearbeiderne. Vi bidrar til bedre utnyttelse av ressursene slik at ansatte i hjemmetjenesten, på institusjoner, sykehus og sykehjem kan bruke fagkompetansen der den gjør størst nytte.

Teknologien frigjør tid til de mest meningsfulle oppgavene, som bare mennesker kan håndtere. Vi vet at tjenestene vi tilbyr, gir mottakere av helsetjenester økt trygghet, mestring og livskvalitet. Det inspirerer oss til å fortsette å innovere.

Tellu leverer et helhetlig økosystem for velferdsteknologi med en bredde av tjenester, og har hovedfokus på egenutviklede tjenester for Digitalt tilsyn, Digital hjemmeoppfølging og vår egne digitale plattform, TelluCare, som samler tjenestene.

Tellu oppstod i sammenslåingen mellom Telenor e-helse og Tellu IOT AS, og har fått med seg det beste fra to verdener: Telenors sterke posisjon i markedet for helsetjenester, og Tellu IOTs ekspertise på plattform og software-utvikling. Sammen har vi som mål å skape løsninger for bedre, mer bærekraftige helsetjenester.

https://tellu.no/