Vingmed

VingMed

Om Vingmed

Vingmed leverer avansert medisinteknisk utstyr og forbruksmateriell til norske sykehus. Sammen med våre søsterselskap i Sverige,  Danmark og Finland er Vingmed-gruppen en av Nordens største distributører innen kardiologi, radiologi, endoskopi, intensiv, kirurgi, dialyse og e-helse.

Vingmed AS har i over 50 år forsynt norsk helsevesen med konkurransekraftige produkter av høy kvalitet. Vi følger utviklingen på verdensmarkedet og representerer produsenter som har, eller har mulighet til å få, en ledende posisjon innen sine respektive områder. Vi velger å samarbeide med selskap som satser på forskning og utvikling, og som baserer seg på strenge kvalitetskrav i sin produksjon.

Ansvar er et nøkkelord i vår virksomhet. Vi ønsker å bygge langsiktige og tillitsfulle relasjoner med våre kunder og leverandører. Gjennom å utvikle medarbeidere og selskap til i alle situasjoner å ta aktivt ansvar for produkter vi selger, kan vi tilby en unik service og skape en tillitsfull kunderelasjon.

Våre produkter er teknisk avanserte og krever spesialkompetanse med hensyn til opplæring, service og support. Vi er nå i overkant av 70 medarbeidere med betydelig kompetanse og evne til å løse problemer. Du som kunde betjenes av produktspesialister og ingeniører med lang erfaring innen medisinske applikasjoner.

Hjemmeside: https://www.vingmed-as.no/