Youwell

YouWell

Youwell ble etablert i 2015 er en e-helseplattform som utvikler innovative digitale verktøy for forebygging, trening, rehabilitering, behandling og oppfølging av psykiske og somatiske lidelser. Vi leverer pasientprogram eksempelvis innen nettbasert behandling, digital hjemmeoppfølging og selvhjelpsverktøy.

I dag leverer vi over 50 digitale helsetjenester til 150.000 brukere via plattformen til helseforetak, kommuner, forskningsinstitusjoner og andre klinikker. Youwell har rammeavtale med Helse Vest og en nasjonal rammeavtale med alle helseforetak på digital hjemmeoppfølging, og jobber blant annet med Helsedirektoratet, Helse i Hardanger, Diakonhjemmet sykehus, R-BUP, eMeistring, Bergen kommune mm.

Youwell leverer en plattform for effektiv og brukervennlig produksjon og distribuering av digitale helsetjenester, et verktøy for helsepersonell for å følge opp pasienten ved hjelp av en rekke funksjoner, og et verktøy for forskere til å forske på effekten av tiltak og tjenester.

Hjemmeside: https://www.youwell.no/en/