Call for papers

Send inn ditt innspill til konferansens program via skjemaet nedenfor.

Fristen for å sende inn innspill var 16. juni 2024. Det er fortsatt mulig å sende inn innspill, men det er ikke garantert at programkomiteen får vurdert dem.

Hvis du opplever problemer, prøv å fyll inn skjemaet her i stedet.

Hvis du sitter på et sterkt sikret nettverk eller arbeidsstasjon kan det være at de ikke tillater bruk av skjemaet. Prøv da på en privat mobil, pc eller et annet nettverk. Du kan også laste ned skjemaet her og sende det til christian@ehin.no.

Hvis du fortsatt opplever problemer, ta kontakt med christian@ehin.no.


English:

In this form you can submit your input for the program at EHiN 2024.

The deadline for submitting proposals was June 16. Entries submitted after the deadline will be recieved, but we cannot guarantee that they will be considered by the program committee.

If you experience any problems, try to fill out the form here instead.

If you are using a highly secured network or work station they might not allow the use of the form. Please try to use a private mobile, computer or another network.

If you still experience problems, please be in contact with christian@ehin.no.