Anne-Karin Rime

President, Den Norske Legeforening

Anne-Karin Rime er president i Den Norske Legeforening. Hun har innehatt stillingen som president i Den norske legeforening siden 2021. Anne-Karin er spesialist innen indremedisin og anestesiologi, besitter en mastergrad i ledelse fra Universitetet i Oslo og har hatt hospiteringsopphold ved Mayoklinikken i USA. Hun har lang erfaring som overlege og har også vært tillitsvalgt ved Sykehuset Østfold Kalnes. Tidligere har Anne-Karin tjenestegjort som styremedlem ved nevnte sykehus og vært leder for Norsk overlegeforening.