Bendik Bygstad

Professor, UiO og NHH

Bendik Bygstad er professor ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Norges Handelshøyskole NHH. Han forsker på digitalisering og innovasjon i privat og offentlig sektor, og har publisert over hundre forskningsartikler internasjonalt. De siste årene har han særlig forsket på store e-helseløsninger, og også deltatt i debatten om Akson.

Bendik Bygstad snakker ut på ehinpodden: – Er de store prosjektenes tid over? – EHiNpodden