Ingrid Stenstadvold Ross

Generalsekretær, Kreftforeningen

Ingrid Stenstadvold Ross har vært generalsekretær i Kreftforeningen siden 2020. Til sammen har Ingrid mer enn 17 års erfaring med politisk påvirkningsarbeid, organisasjonsutvikling og ledelse. Hun har tidligere jobbet i Hørselshemmedes landsforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun er utdannet ved universitetet i Oslo. Ingrid er styremedlem i Abelia og sitter i rådet for HelseOmsorg-21. Hun leder også  European Fair Pricing Network (EFPN).

Hun er sterkt engasjert i å forbedre bærekraften i helsevesenet ved bruk av innovasjon og teknologi og ved bedre forebygging. I tillegg er hun en talsperson for at  pasienter i Norge skal få best mulig behandling gjennom persontilpasset medisin.

Mini-intervju med Ingrid

Ingrid Stenstadvold Ross har deltatt på mange EHiN-aktiviteter, både på konferansen og på webinarer og podcaster. I dette webinaret er hun med i samtalen om kontrolltårn:

EHiN Webinar: Kontrolltårn – veien til innovasjon (youtube.com)