Janne Dugstad

Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

Janne Dugstad er leder for innovasjon og regionale partnerskap i Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun forsker på digital transformasjon med vekt på design og implementering av helse- og velferdsteknologitjenester, som kommunale responstjenester. Forskningen fokuserer på faktorer som hemmer og fremmer implementering, effekten av samskapende prosesser mellom brukere, leder og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, IT-tjeneste, teknologileverandører og forskere, samt kompleksitet i slike partnerskap.

Janne er optiker med klinisk mastergrad, har lang erfaring fra arbeid med innovasjon og ledelse, og har doktorgrad i personorientert helsearbeid. Hun leder det seksårige kapasitetsløftsprosjektet «CoTecH – samskapt helseteknologi» i Viken, Vestfold og Telemark, samt partnerskapet HelseHub (www.helsehub.org) i Drammensregionen.

Hun har undervist i masterutdanningen Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester og doktorgradsprogrammet i personorientert helsearbeid ved USN, og er en mye brukt foredragsholder.