Mina Gerhardsen

Generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Mina Gerhardsen har bakgrunn fra media, politikk og frivillighet. Hun har blant annet vært journalist og kommunikasjonsdirektør, jobbet for generalsekretær Jonas Gahr Støre i Norges Røde Kors og vært statssekretær under Jens Stoltenberg regjering, ved Statsministerens kontor og i Kulturdepartementet. Siden 2021 har hun vært generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

For å løse helseutfordringene i samfunnet mener hun vi må satse mye mer på forebygging og investere mer i folkehelsen, for å begrense unødvendig sykdom og bidra til bærekraft i helse-Norge.

Mini-intervju med Mina