Monika Knudsen Gullslett

Professor, NSE og USN

Monika Knudsen Gullslett er professor ved Personal e-Health avdelingen ved Nasjonalt senter for E-Helseforskning. Hun er også ansatt som professor ved Vitensenteret helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Monika er en erfaren sosiolog som har jobbet innen forskning og høyere utdanning siden 2007. Hun er uteksaminert med doktorgrad (PhD) i helse- og idrettsvitenskap fra Universitetet i Agder (UiA) og Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Forskningsinteresser er e-helse, velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon (aldrende mennesker, mental helse, intellektuell funksjonshemning), brukerinvolvering og samhandling.

Hennes forskningskvalifisering er hovedsakelig fokusert på kvalitative forskningsmetoder, men også kvantitative. Innovasjon i offentlig sektor er sentralt i hennes prosjekter. Hun har undervist og veiledet på bachelor- og masternivå siden 2007.