Stein Olav Skrøvseth

Senterleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Stein Olav Skrøvseth er senterleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han er utdannet sivilingeniør med doktorgrad i matematisk fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han har ledet flere forskningsprosjekter innen statistikk, medisinsk bildebehandling, maskinlæring, mønstergjenkjenning og dataanalyse.