Terje Wistner

Avdelingsdirektør e-helse, KS

Terje Wistner er avdelingsdirektør eHelse i Kommunenes organisasjon (KS) med 20 års erfaring fra digitalisering av legemiddelområdet, samhandlingsløsninger og felles journalløsninger. Han har arbeidet med eHelse siden helsereformen og da i og inn mot spesialist- og primærhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Terje deltar i flere nasjonale program- og prosjektstyrer inklusive digital samhandling, pasientens legemiddelliste, velferdsteknologi, kunstig intelligens i helsetjenestene og felles kommunal journal. I tillegg leder han Fag- og prioriteringsutvalget, et felles prioriteringsorgan på e-helseområdet som er en del av den kommunale samstyringsmodellen.

Terje er utdannet sivilingeniør i luft- og romfartssystemer (med 8 års erfaring fra romfarts- og satellittnettverksområdet) og med mastere i både Business Administration (MBA) og Technology Management (MTM).