Archives

Medanets

Medanets revolusjonerer helsevesenet med den beste mobilappen. Appen er utviklet sammen med helsepersonell, og muliggjør sikker og effektiv arbeidsflyt, støtter beslutningstaking og gir mer tid til kjerneoppgaver. Medanets-appen integreres to-veis med elektroniske pasientjournal-systemer og utfyller deres funksjoner. Appen brukes på flere enn 80 sykehus og primærhelsetjenesteenheter i Europa. Hjemmeside: https://medanets.com/no/

Youwell

Youwell ble etablert i 2015 er en e-helseplattform som utvikler innovative digitale verktøy for forebygging, trening, rehabilitering, behandling og oppfølging av psykiske og somatiske lidelser. Vi leverer pasientprogram eksempelvis innen nettbasert behandling, digital hjemmeoppfølging og selvhjelpsverktøy. I dag leverer vi over 50 digitale helsetjenester til 200.000 brukere via plattformen til helseforetak, kommuner, forskningsinstitusjoner og andre […]