Ascom

Klinisk kommunikasjon og samhandling i helsesektoren På standen vår presenterer vi våre løsninger for klinisk kommunikasjon og samarbeid. Kommunikasjonsløsningene til Ascom brukes av tusenvis av sykehus over hele verden. Ascom sine løsninger er kompatible med et bredt spekter av eksisterende helsesystemer og medisinsk teknisk utstyr, og hjelper klinikere til å få mer tid til pasientpleie. Løsningene er modulære, og enkle å […]