Buypass

BuyPass

Helsesektoren forvalter den mest sensitive informasjonen om våre borgere, nemlig helseopplysninger. For å sikre rask og effektiv flyt av denne informasjonen søker sektoren etter brukervennlige ID- og autentiseringsløsninger som ivaretar integriteten til opplysningene. Dette er i hjertet av hva Buypass utvikler.

Møt oss på EHiN for å lære mer hvordan man løser kinderegget;

  • passordfri tilgang på både mobile flater og PC
  • høyere sikkerhet
  • raskere tilgang

https://www.buypass.no/