Medanets

medanets

Medanets revolusjonerer helsevesenet med den beste mobilappen. Appen er utviklet sammen med helsepersonell, og muliggjør sikker og effektiv arbeidsflyt, støtter beslutningstaking og gir mer tid til kjerneoppgaver. Medanets-appen integreres to-veis med elektroniske pasientjournal-systemer og utfyller deres funksjoner. Appen brukes på flere enn 80 sykehus og primærhelsetjenesteenheter i Europa.

Hjemmeside: https://medanets.com/no/