Norsk Helsenett

Norsk-Helsenett

Norsk helsenett er et IKT-selskap som leverer digitale tjenester og infrastruktur til helsesektoren.

Vi utvikler, forvalter og drifter digital infrastruktur og nasjonale e-helseløsninger. Vi leverer også tjenester til helseforvaltningen.

Vi gjør helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant​
Slik hjelper vi: ​

  • innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag​
  • helsesektoren til å yte gode helsetjenester​
  • forskerne til å utvikle ny kunnskap​
  • næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse

Vi forenkler arbeidsdagen til helse-forvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.​

Helsenettet – et digitalt økosystem
Digitalisering spiller en nøkkelrolle på veien mot en bærekraftig helsetjeneste. Se filmen om Helsenettet her.
Filmen forklarer hvordan vi i Norsk helsenett jobber sammen med de ulike aktørene i sektoren for å lykkes med dette arbeidet.

Les mer om oss på nettsiden vår.