Hopp til innhold

Å leve lenge er en gode med store utfordringer

Foto: Anne Elisabeth Næss

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider med demens og hjerte- og karsykdommer over hele landet. Dette gjør de med forskning, innsamling, påvirkning og helsepolitisk arbeid. Vi har tatt en prat med Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, om utfordringer og løsninger.

Fortell litt om Nasjonalforeningen for folkehelse og deg selv

Nasjonalforeningen for folkehelsen er frivillig organisasjon som jobber med folkehelse og demens. Vi har foreninger over hele landet, vi jobber med politisk påvirkning, frivillig arbeid og støtter forskning.

Jeg har vært generalsekretær siden våren 2019 og har tidligere jobbet med media, politikk og frivillighet. Min fagbakgrunn er pedagogikk og samfunnsgeografi. 

Hva anser dere som de store utfordringene frem til 2030?

Vi lever lengre. Det er et gode, men gir også store utfordringer fordi flere vil leve lengre med dårlig helse og flere vil få demens. For fellesskapet vårt vil dette bety store utfordringer med å få nok folk til å jobbe med helse og omsorg og det vil gi store utgifter for samfunnet.

Hva må til for at vi beholder våre helsesystem på ønsket nivå i henhold til våre samfunnsverdier i det neste tiåret?

I dag er mye av sykdomsbyrden knyttet til sykdom som følger av levevaner. Her har vi mye ugjort for å styrke folkehelsen og forebygge sykdom, slik at flere er friske og færre trenger helsehjelp. Vi må prioritere bedre, slik at vi får redusert mengden unødvendige undersøkelser og behandlinger og vi må ta i bruk teknologien til å effektivisere, få kunnskap og lage bedre tjenester.

Vil koronautbruddet endre noe på det?

Situasjonen viser sårbarheten i samfunnet vårt, både i helsevesenet og i at så mange som en av tre er i utpekte risikogrupper. Samtidig bidrar pandemien til en massemobilisering for helsebevissthet om ansvar for egen og andres helse som jeg håper vi vil ta med oss når denne tiden er over.

Hva slags rolle kan digitalisering spille i helsesektoren, fra deres perspektiv?

Her er det store muligheter. Med stordata og kunstig intelligens vil vi for eksempel kunne fange opp helsetrender i befolkningen raskere, se virkning av tiltak i sanntid og målrette innsats mye mer effektiv enn i dag. Der er der store helsegevinster å hente. Innenfor omsorg vil det også være mange gode muligheter for bedre tjenester, både fordi vi vil ha mer kunnskap, kan tilpasse tilbudet bedre til enkeltmennesker og fordi det vil kunne frigjøre tid der vi faktisk trenger mennesker som møter mennesker. 

EHiN er en møteplass for utveksling av kompetanse mellom næringslivet og offentlig sektor. Hvordan ser dere på det?

Vi har lenge snakket om ideer og muligheter, men for å komme videre i å hente ut helsegevinstene, trenger vi det gode samspillet mellom innovatører og leverandører og en offentlig sektor som kan investere slik at vi får nødvendig volum til å satse og iverksette. Dette partnerskapet er helt nødvendig, derfor er det så viktig med møteplasser som EHiN. 

Intervjuet av Cora Schreurs (Kommunikasjonsrådgiver)

Scroll til toppen