Hopp til innhold

Debatt om forskning på e-helse

I Dagens Medisin foregår det en interessant debatt om rollen til forskning i utrulling av e-.helse.
Bakgrunnen for debatten er en kronikk fra statsråden Ingvild Kjerkol, der hun skriver at «For å lykkes med digitalisering i vår felles helsetjeneste, er vi helt avhengige av at innbyggerne har tillit til tjenestene. Digitaliseringen gir nye muligheter for å yte bedre og tryggere tjenester, samtidig som sårbarheten øker for digitale angrep og datainnbrudd.»https://www.dagensmedisin.no/blogger/ingvild-kjerkol/2022/03/16/digitale-helse–og-omsorgstjenester–mange-vil-ha-mer/
SINTEFs Frode Strisland, seniorforsker i Sintef Digital, Ingrid Eitzen, forskningsleder i Sintef Digital og Andreas Dypvik Landmark, seniorforsker i Sintef Digital, følger dette opp med en egen kronikk med tittelen: «Gir e-helsetiltak bedre og tryggere tjenester?»
– Helse- og omsorgstjenesten står midt i en stor digital transformasjon som ikke bare fundamentalt påvirker hvordan vi som innbyggere mottar helse- og omsorgstjenester, men også arbeidshverdagen til alle som jobber i sektoren. Kjerkol, og store deler av det elektroniske Helse-Norge, legger stor vekt på å skape tillit ved å sikre personvern og unngå at sensitive helsedata kommer på avveie. Dette er åpenbart viktig, skriver de tre.
De mener at vi må vi vite mer om hvilke tiltak som virker, og derfor må det forskes mer på.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/05/06/gir-e-helsetiltak-bedre-og-tryggere-tjenester/
– Ikke spør forskerne, spør pasientene!
Det skriver Steinar Pedersen i en kronikk som er svar på de tre SINTEF-forskere.

Pedersen er pensjonist ØNH-lege og mangeårig leder av Nasjonalt senter for telemedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN),

– Svaret på spørsmålet er at e-helse ikke er noen ny medisin. Det er ikke en ny behandlingsform. E-helse er en kommunikasjonsform. Og den er ikke ny. Det er en videreføring av den gode, gamle fasttelefonen. Denne er nå byttet ut med en mobiltelefon, et lesebrett eller en PC. Og lyd er supplert med levende bilde, skriver Pedersen.
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/06/09/ikke-spor-forskerne-spor-pasientene/

Scroll til toppen