Hopp til innhold

Derfor er Evolve Arena og EHiN komplementære møteplasser

E-Helse i Norge – EHiN – er ansvarlig for helsetematikken på Evolve Arena, men er også en egen konferanse. Hva skiller EHiN fra helsedelen på Evolve? Vi har møtt daglig leder i EHiN, Nard Schreurs for en prat.

CEO i EHiN

Nard tar imot oss på Spaces midt i kvadraturen. Til tross for at han er midt i oppkjøringen til både EHiN-konferansen og Evolve Arena – er han bemerkelsesverdig rolig. Vi spør han hva EHiN er. Vi vet jo hva forkortelsen står for, men er likevel nysgjerrig på hva EHiN faktisk er.

Dette er E-Helse i Norge

– EHiN klarer å knytte sammen næringslivet og det offentlige på en troverdig måte, forklarer han og fortsetter: – EHiN ble på mange måter startet av Bent Høie. I 2013 ønsket Helsedepartementet seg en møteplass for e-helse og spurte IKT Norge om de kunne påta seg oppgaven. Jeg jobbet i IKT Norge på den tiden og tok utfordringen. Første konferanse ble arrangert i 2014.

Schreurs forteller at det var viktig at offentlig sektor og privat næringsliv var likt vektet og påpeker at dette grunnlaget fortsatt er sentralt. For mye av utviklingen og digitaliseringen skjer i næringslivet og det er derfor viktig å samle all kompetanse på tvers av offentlig og privat sektor. – Denne kompetansen må smelte sammen med det offentliges kompetanse og det politiske lederskapet. For når teknologien skal innføres må man være tydelig på ansvarsfordelingen, etikk, sikkerhet mm.

Samarbeider med Evolve Arena for å få et bredere perspektiv

EHiN har valgt å samarbeide med Evolve Arena på årets arrangement og har ansvaret for helsetematikken sammen med hovedarrangør Norges Varemesse. Og pga. pandemien faller de to arrangementene nesten på samme dato. Man kan derfor lure på hvorfor de to samarbeider.

– Evolve Arena skaper et rom for noe vi ikke har hatt, kommenterer Nard. Han fremhever at EHiN frem til nå har fokusert veldig inn mot bransjen og jobbet i silo. Ved å bli en del av Evolve Arena kan de jobbe mer utadrettet og presentere innbyggerperspektivet og sette helse i sammenheng med sirkulærøkonomi, mobilitet, mat og samfunns- og byutvikling. Det forebyggende. – Helse i et bredere samfunnsperspektiv er bra, for det blir ikke den samme silotankegangen. Vi kan berøre hvordan man kan leve et godt liv uten sykdommer og hvordan hele samfunnet kan tilrettelegges for at vi holder oss friskere lenger. Det er både interessant og viktig – spesielt i en verden der vi blir stadig eldre.

– EHiN og Evolve Arena komplimenterer hverandre

Selv om EHiN frem til nå har jobbet mye inn mot og med helsesektoren, er helse et så bredt tema at en konferanse ikke klarer å dekke alle sider alene. – Helse griper inn i alt vi gjør. Hvordan vi bygger, bor og organiserer samfunnet. Og med stadig ny og bedre teknologi er mulighetsrommet enormt, kommenterer Nard og fortsetter: Det er langt flere tangeringspunkter som forener Evolve Arena og EHiN enn som skiller oss. Bedre og smartere mobilitet, bedre løsninger for matproduksjon og distribusjon og utvikling av byer og steder med helse i mente sikrer at folkehelsen blir bedre. Det er vinn-vinn for alle, påpeker Nard og henviser til den overordnede tematikken for Evolve Arena: Sammen for et smartere og bedre samfunn. Den tematikken sier egentlig alt vi har til felles. Vi ønsker oss et smartere og bedre samfunn for alle de menneskene som bor i samfunnet. Da vi samarbeide.

–  Forebyggende arbeid er kanskje den største forskjellen mellom helse på Evolve Arena og EHiN

EHiN er en kjent konferanse for mange som jobber innen helsesektoren, mens Evolve Arena for mange er ukjent. Konferansen har som ambisjon å bli en drivkraft innen samfunns- og byutvikling, og helse er en naturlig del av dette.

– Forebygging står sentralt. Helsesystemet er bygget for å hjelpe deg når du har blitt syk. Men hvordan vi jobber med by- og stedsutvikling kan bidra til at færre blir syke. Det handler ikke bare om kosthold, men om å vedlikeholde deg som menneske. Flest mulig aktive funksjoner: Trening, kosthold, mentalhelse, trivsel, etc. Og jo eldre vi blir jo viktigere er dette, forteller daglig leder for EHiN og fremhever at dette perspektivet passer perfekt på Evolve Arena og arrangementets profil og ambisjon.

God folkehelse er viktig for samfunnet og er dessuten lønnsomt

– Derfor er Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, booket inn som foredragsholder under helsetematikken på Evolve Arena. For god folkehelse er viktig i en sosio-, økonomisk sammenheng, forteller Nard og fremhever at trening og treningssenter også er viktige bidragsytere, sammen med, kosthold, mentalhygiene og mye mer.

Dette kan du forvente av helsedelen på Evolve Arena

EHiN-organisasjonen og Norges Varemesse har jobbet mye med programmet og kan love et variert og solid program. – Vi vil ha et godt program som favner fra hvordan du kan ta vare på ditt eget liv til nasjonalpoitiske tanker om hvordan Norge kan jobbe bedre med sine innbyggere, forteller Schreurs.

I en artikkel publisert av Aftenposten i september 2021 (https://www.aftenposten.no/oslo/i/bGLQVq/stadig-flere-eldre-paa-sykehjem-faar-i-seg-for-lite-naering-naar-maten), fremgår det at over 60 prosent av beboere på sykehjem i Oslo får i seg for lite næring. – Det får enorme følger. Det skaper frustrasjon for den det gjelder, men ikke minst for de pårørende. Hva med Foodora for eldre. Kan vi hjelpe dem å spise sundt, kortreist og økologisk?, spør lederen for EHiN retorisk. Han fremhever at en konferanse som Evolve Arena kan ta tak i slike problemstillinger og gjøre noe med dem. – Det handler ikke bare om å holde folk friske. Det hanlder også om å hjelpe de som er syke med å ikke bli dårligere. Hvis du har fått kreft – hvordan kan samfunnet og byen forebygge at du får angst, begynner å drikke, eller på annet vis faller ut av samfunnet? Dette er jeg overbevist om at vi kan belyse og få gode svar på gjennom en konferanse som Evolve Arena.

– Vi kommer ikke fremover ved å titte inn i egen silo

På slutten av samtalen spør vi Nard Schreurs hva som er det viktigste argumentet for å besøke helsedelen på Evolve Arena i år. Han svarer kontant:

– Å se helse i et bredere perspektiv enn bare sin egen silo. Vi må jobbe for et mer bærekraftig samfunn i ordets videste forstand. Ved å titte inn i egen silo kommer vi ikke fremover. Vi må se ut og samarbeide på tvers. Og dette vil Evolve Arena bidra til.

Scroll til toppen