Hopp til innhold

eHelseprisen 2024: Heder til innovasjon og samarbeid

Dataforeningens e-helsepris deles ut og den feirer både innovasjon og samarbeid i helsesektoren. Med en jury bestående av ledende stemmer fra ulike helseorganisasjoner, har vinneren blitt nøye vurdert for deres nyskapende bidrag.

Årets eHelsepris overrekkes til nøkkelpersoner innen det nasjonale samarbeidsprosjektet; Pasientens journaldokumenter.

Dato: 20. mars, 2024
Artikkel: Sunniva Balstad, spesialrådgiver EHiN & Cora Schreurs, kommunikajonsrådgiver, EHiN


Dataforeningens e-helsepris gikk til Pasientens journaldokumenter som er et nasjonalt samarbeidsprosjekt. Pasientens journaldokumenter er en tjeneste som gir tilgang til dokumenter gjennom kjernejournalen for helsepersonell og via Helsenorge for innbyggere. Eksempler er epikriser, sammenfatninger, og henvisninger og prøvesvar.

Hege Svendsen, daglig leder i Dataforeningen, berømmer vinneren av årets eHelse-pris.

Leder for Dataforeningen, Hege Svendsen, berømmer samarbeidet, og sier til EHiN at det er mange som har gått sammen om en veldig god løsning.

«Dette viser at når man samler seg om en kompleks problemstilling så finner man de gode løsningene». 

Svendsen sier videre at årets jury har jobbet nøye for å kåre den heldige vinneren.

Årets jury består av medlemmer fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Sykehuspartner, Folkehelseinstituttet (FHI), Norsk Helsenett SF og fagstyret for Helse og IKT i Dataforeningen.

Prisen er ment som et signal om viktigheten av samarbeid og innovasjon i helsesektorens digitale transformasjon. Den tildeles de som tenker nytt og banebrytende, både i arbeidsmetoder og resultater.

I 2022 gikk prisen til Regin Hjertholm for sin omfattende og langvarige innsats for bedre ehelse-løsninger, og 2021 gikk prisen til TISK samarbeidet.

Dataforeningens eHelsekonferanse 2024 fant sted 19. – 20. mars i Oslo, og har vært et tett samarbeid med NSF e-helsefaggruppe og Legeforeningen. På programmet sto sentrale temaer som kunstig intelligens (AI), samhandling og datadeling, kriseberedskap samt regjeringens investeringer og satsing innenfor e-helse.

Riksrevisjonens rapport «Utnyttelse av IT-systemer på sykehus» ble presentert i åpningen av årets eHelsekonferanse.

Riksrevisjonen med ny rapport

Konferansen ble åpnet med Riksrevisjonens rapport: “Utnyttelse av IR-systemer på sykehus”, som ble presentert av Camilla Beck Olsen. Rapporten vurderer om IT-investeringer har økt effektiviteten i spesialisthelsetjenesten, og inkluderer analyser av hvordan kurvesystemer påvirker helsepersonells arbeidsrutiner, samt ledelsens rolle i å oppnå digitaliseringsmålene innen spesialisthelsetjenesten.

Nordiske perspektiv

Sabine Koch, professor ved Karolinska institutt, Stockholm

Også nordiske perspektiv ble representert. Sabine Koch, Karolinska instituttet, Stockholm snakket om viktigheten å adressere alvorlige forhold ved IT-utnyttelse på sykehus – og vektla at IT må være en del av løsningen, ikke problemet, for å støtte klinikernes arbeidsprosesser. Professor Christian Nøhr fra Aalborg Universitet delte om hva vi kan lære fra Danmark når det gjelder erfaringer fra elektroniske pasientjournaler. Professor fra Universitetet Oulu i Finland fortalte om det hvordan Finland implementerer e-helse løsninger, og den finske plattformen Apotti. Fra NTNU satt professor Arild Faxvaag søkelys på hvordan å måle påvirkningsgraden av e-helse og hvordan The Nordic eHealth Research Network (NeRN) arbeider med å identifisere og utvikle felles indikatorer for e-helsefunksjoner og -tjenester i de nordiske landene.

Kommune- og klinikerperspektiv

Et levende innlegg fra en klinikers hverdag ble lagt frem av anestesisykepleier og IKT-rådgiver ved Helse IKT, Stine Thorvaldsen Smith ved Sørlandet sykehus.

Stine Thorvaldsen Smith, anestesisykepleier og IKT-rådgiver, tok oss med inn i en klinikers IKT-hverdag ved Sørlandet sykehus.

Også Legevakten ved Oslo kommune tok grep for å illustrere en travel hverdag i klinikken som ikke kan dikteres av tidkrevende IT-løsninger.

Fra ve: Anestesisykepleier Jens Aga Malm og allmennlege Jan Arne Holtz.

Viktigheten av nasjonale samhandlingsløsninger for helhetlige, koordinerte tjenester ble lagt frem av KS-direktør Terje Wistner som vektla betydningen av automatisert deling av informasjon mellom helsevirksomheter – er noen av en rekke innlegg og perspektiv som ble presentert på årets eHelsekonferanse i Vika.

Scroll til toppen