Hopp til innhold

Fem råd til Vestre


https://www.nrk.no/ytring/sa-langt-har-store-hatt-hell-i-uhell.-na-gjor-han-et-dristig-valg-1.16849769

  1. Ta vare på statssekretærene dine! De som sitter der kan faget. Hør på dem, og følg veien videre derfra. Det har vært mange endringer i den politiske retningen de siste årene, så helsesektoren trenger ro og retning.
  2. Ikke glem din gamle posisjon! Du har vært næringsminister, og Norge har en ambisjon om å bli en eksportnasjon på helsenæring. Vi har noen strålende bedrifter i Norge, men rammebetingelsene er dårlige. Så se på næringslivet, hjelp dem å få tak i helsedata, skap et godt marked og tenk Nordisk! Vi har et budskap til resten av verden, og en helsemodell som kan eksporteres.
  3. Klinikere sliter – men svaret er ikke nødvendigvis flere av dem. Teknologi kan hjelpe. AI og talegjenkjenning er på vei inn på et helt annet nivå enn de har vært før (ja, jeg vet det har vært mange falske løfter innen helsetek). Sats på kompetanseutvikling i helse, ikke nødvendigvis på flere klinikere! Kommunene trenger hjelp – de er godt på vei. Og sats på innbyggere, ikke flere sykehjemsplasser. Vi er 5,5 millioner i Norge, som kan
  4. Støtt Helseplattformen! Norges største IT-prosjekt innen helse er i en tung fase, det er mange årsaker til det. Men ikke rot med det – du har for lite tid til det. Å bygge plattformer til utveksling av data er viktig – om det er gjennom standarder eller en samlet plattform som HP. Samhandling i alle regioner er sentral i den digitale transformasjonen.
  5. Følg navnet ditt – se på Vestre Viken! Her er det et helseforetak som har tatt fortau i ny teknologi, blant annet med innføring av AI. Prosjektet er vellykket og er i ferd med å rulles ut i resten av Helse Sør-Øst, samtidig som andre helseregioner følger med og ønsker å kopiere. Dette er en bra modell. Ikke la alle jobbe med alt samtidig, løft de beste i klassen og skap arenaer for å dele “best practices» med andre. 

Lykke til og vi ses på EHiN!

Scroll til toppen